01 MART 2021

Bağırsak florası nasıl tedavi edilir?

Bağırsak florasını bozan durumların başında hatalı beslenme, kullanılan ilaç ve kimyasallar yer alır.

Bozulmuş bir bağırsak florası tamamlayıcı tıp yöntemleriyle tedavi edilebilir.

1) Bağırsakların artıklardan, toksinlerden arındırılması

2) Bağırsak florasında eksik olan mikroorganizmaların yerine konması

3) Besin duyarlılığına neden olan besinlerin diyetten uzaklaştırılması

4) Bağırsakların beslenmesinin ve çalışmasının düzenlenmesi (nöralterapi tedavisi)