04 HAZİRAN 2021

COVİD SONRASI TAT VE DUYU KAYBI!!?
2019 sonunda tanıştığımız ve mücadele etmeye devam ettiğimiz coronavirüs ile her geçen gün daha çok tecrübemiz oluyor. Yakın zamandır gündemimizi covid enfeksiyonu sonrası kalan ya da yeni ortaya çıkan bazı atipik semptomların tedavisi oluşturmakta. Tat ve koku duyusunun kaybı covid enfeksiyonunda en sık gördüğümüz semptomların başında gelmekte. Çok zaman 2-3 hafta içinde tam gerilemekle beraber bazı vakalarda tat ve koku duyusu daha uzun zaman normale dönememekte. Bu gibi duyu azalması durumlarında nöralterapi ile kan, lenf ve sinirsel ileti regülasyonu sağlayarak çok etkin sonuçlar almaktayız…